เพ็ญ-พระใหม่ นิตยสารพระเครื่อง ศูนย์รวมวัตถุมงคล รับเป็นศูนย์สั่งจองวัตถุมงคล พระคณาจารย์ทั่วประเทศ 
เพ็ญ พระใหม่
ศูนย์รวมวัตถุมงคลพระใหม่พระคณาจารย์ทั่วประเทศ รับเป็นศูนย์สั่งจอง ให้เช่าบูชา


ขั้นตอนที่ 1 ระบุรายการสั่งซื้อ ที่ต้องการชำระ

*ไม่มีการสั่งซื้อขั้นตอนที่ 2 เลือกบัญชีที่คุณได้โอนเงินเข้า

ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี
กสิกรไทย
บิ๊กซี บางใหญ่
5722078537
ออมทรัพย์
คุณเพ็ญศรี ตรีกมล
ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี บางใหญ่
4043072418
ออมทรัพย์
คุณเพ็ญศรี ตรีกมล
กรุงเทพ
ตลิ่งชัน
2110482631
ออมทรัพย์
คุณเพ็ญศรี ตรีกมล

***กรณีโอนเงินเกินทางร้านจะไม่โอนคืนให้ ยกเว้นยอดเงินเกิน 100 บาทขึ้นไป และจะไม่โอนคืนเป็นจำนวนเต็ม(หักค่าโอน)


ชั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดการโอนเงิน ให้ถูกต้อง และครบถ้วน


จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชี
บาท

วันที่โอน

เวลาที่โอน
Copyright © 2016
  • design by Athiphat